Инициативата: (НЕ)познатият чех. Чешкият принос за възродената българска държавност.