ПОКАНА за присъствие на общо събрание на сдружение „Бохемия клуб“

По решение на Управителния съвет на Бохемия клуб от 28.09.2023 г. на 29 ноември 2023 г. (сряда) от 17.30 ч. в Заседателна зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ на бул. „Цар Освободител“ 15 се свиква Общо събрание на Бохемия клуб при следния дневен ред:

  1. Преглед на дейността за изминалия период
  2. Приемане на предложения от УС за промени в устава на сдружението
  3. Избор на нов Управителен съвет
  4. Разни 

Всички членове са поканени да присъстват.

Председател на УС:
Владимир Пенчев