СЪСТАВ

І. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. Владимир Пенчев – председател
2. Евелина Йоцова
3. Добромир Григоров
4. Христина Дейкова
5. Ани Бурова
6. Миглена Михайлова – секретар

ІІ. РЕДКОЛЕГИЯ:

1. Ани Бурова – главен редактор
2. Анжелина Пенчева
3. Михаела Кузмова
4. Славея Димитрова

ІІІ. РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ:

1. Ани Бурова (главен редактор)
2. Анжелина Пенчева
3. Божана Нишева
4. Михаела Кузмова
5. Славея Димитрова

УЧРДИТЕЛИ:

Емил Басат
Андрей Богоявленски
Янко Бъчваров
Никола Георгиев
Атанас Атанасов Звездинов
Панайот Карагьозов
Людмила Кроужилова
Виолета Мицева
Маргарита Младенова
Иван Павлов
Владимир Пенчев
Румен Спасов
Димитър Бъчваров
Величко Тодоров
Йорданка Трифонова
Весела Чичовска

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ:

Десислава Атанасова
Полина Атанасова
Стефан Бошнаков
Мария Бояджиева
Катя Витанова
Мария Генова
Добромир Григоров
Христина Дейкова
Мая Димитрова
Албена Димкова
Ангел Железаров
Радост Железарова
Снежинка Железарова
Катя Йорданова
Любаша Каменова
Таня Капинчева
Маргарита Костадинова
Михаела Кузмова
Горяна Ленкова
Христина Милушева
Величка Минчева
Катя Михайлова
Жан Назлъмов
Красимира Олянова
Анжелина Пенчева
Валентина Пирова
Адриана Попова
Василка Радева
Евелина Спасова
Панайот Спиров
Дина Станишева
Стилиян Стойчев
Люба Стоянова
Спасия Тодорова
Трифон Трифонов

СТУДЕНТИ:

Елка Еленска
Вяра Ангелова
АлександрГрета Недялкова
Елена Михайлова
Цветанка Аврамова
Йорданка Маджарова
Виктория Благоева
Елена Михайлова
Христина Цветкова
Ирина Коларска
Диана Иванова
Светла Бабакова (Пловдив)
Илка Девлвтян (Пловдив)
Анфелина Недева (Пловдив)
София Несторова (Пловдив)
Боряна Паскалева (Пловдив)
Васил Самоковлиев (Пловдив)
Жоржета Чолакова (Пловдив)
Гинка Карабелова (Пловдив)
Гинка Бакърджиева (Пловдив)
Анна Цветкова (Пловдив)
Милкана Калайджиева (Пловдив)
Паулина Маджаринова (Пловдив)
Кина Вачкова (Шумен)
Албена Ранфелова (Прага)
Петър Соколов (Прага)
Цветанка Карастойчева (Прага)
Емил Миронов (Прага)