ХОМО БОХЕМИКУС 1999 година

Кн. 3-4/1999 Българо-чешка преводиада
Кн. 1-2/1999 Пловдив – бохемистика и силни усещания