ИСТОРИЯ

Академичното сдружение “Бохемия клуб” е основано на 20 септември 1993 г. от група български бохемисти и чехофили. Основна цел на сдружението, което е първо по рода си в България, е да развива и утвърждава българското познание за Чехия и чехите посредством:

  • популяризиране на традиционните и новаторските прояви на чешкия дух;

  • адаптиране на нашите бохемистични познания към особеностите на българските социални и комуникативни пространства;

  • провокиране на индивидуални бохемистични опити , вписващи се в духа на обществения жив

“Бохемия клуб възниква като академично сдружение с идеална цел. Негови членове са не само студенти и абсолвенти по бохемистика, възпитаници на Софийския университет или на други български висши училища, но и българи, следвали бохемистика в чужбина, български интелектуалци с чехофилска ориентация и дейност, приятели на българската бохемистика. През изминалите пет години дейността на “Бохемия клуб” се изразяваше в:

  • Публични акции: лекции, беседи, възпоменателни вечери, матинета, премиери на книги с бохемистична проблематика и ориентация, творчески срещи, научни форуми и др.

  • Камерни събирания: периодични срещи с бохемисти – носители на актуална информация за чешкия политически и културен живот.

  • Конкурси: съучастие в организирането на конкурс за най-добър студентски превод от Чешкия център в София; връчване на наградата “Проф. Св.Иванчев” за най-репрезентативна бохемистична публикация.

  • Контактни акции: периодични срещи с чешки специалисти в различни области на науката, културата и изкуството.

  • Публикационна дейност: издаване на списанието на клуба “Номо бохемикус”, “Малка чешка библиотека”, “Голяма чешка библиотека” и други издания по различни поводи.

Основатели на “Бонемия клуб” са: Янко Бъчваров, Емил Басат, Андрей Богоявленски, Весела Чичовска, Никола Георгиев, Панайот Карагьозов, Людмила Кроужилова, Виолета Мицева, Маргарита Младенова, Иван Павлов, Владимир Пенчев, Румен Спасов, Димитър Стефанов, Величко Тодоров, Йорданка Трифонова, Атанас Звездинов.

Почетен председател на “Бохемия клуб” е проф. Никола Георгиев, д.ф.н.

 

“Светомирен дух” събра членовете на “Бохемия клуб”

Разрешение от софийски градски районен съд за създаване на дружеството.