HISTORIE

Společnost Bohemia klub byla založena 20. září 1993 skupinou bulharských bohemistů a čechofílů. Základním cílem této společnosti, první svého druhu v Bulharsku, je upevňovat bulharské poznatky o Čechách a Češích jako součást obecněkulturní poznávací energie národa prostřednictvím:

  • popularizace tradičních a novátorských projevů českého ducha,

  • adaptace našich bohemistických poznatků ke zvláštnostem bulharského sociálního a komunikativního prostoru,

  • provokace individuálních bohemistických zkušeností v souvislosti s prezentací ducha společnosti.

Bohemia klub vznikla jako univerzitní společnost s ideálním cílem. Jejími členy jsou nejenom studenti a absolventi bohemistiky, odchovanci Sofijské univerzity nebo jiných vysokých škol v Bulharsku, ale i Bulhaři, kteří vystudovali bohemistiku v zahraničí, bulharští intelektuálové s čechofilskou orientací a činností, přívrženci bulharské bohemistiky. Během uplynulých pěti let činnost Bohemia klub zahrńovala:

  • Veřejné akce: besedy, přednášky, vzpomínkové večery, matiné, premiéry knih s bohemistickým obsahem, tvůrčí večery a vědecká fóra.

  • Komorní akce: periodická setkání s bohemisty – nositeli aktuálních informací o českém politickém a kulturním dění.

  • Konkursní akce: spolupráce na soutěži o nelepší studentský překlad, kterou pořádá České centrum v Sofii; udělení Ceny Prof. Svetomíra Ivančeva za nejreprezentativnější bulharskou bohemistickou práci.

  • Kontaktní akce: periodická setkání s českými odborníky v různých oblastech vědy, kultury a umění.

  • Publikace: klubový zpravodaj Horno bohemicus, edice Malá česká knihovnička a Velká česká knihovna, jiná tematická vydání.

Zakladatelé Bohemia klubu jsou: Janko Bačvarov, Emil Basat, Andrej Bogojavlenski, Veselá Čičovska, Nikola Georgiev, Panajot Karagjozov, Ludmila Kroužilová, Violeta Miceva, Margarita Mladenova, Ivan Pavlov, Vladimir Penčev, Rumen Spasov, Dimitar Stefanov, Veličko Todorov, Jordanka Trifonova, Atanas Zvezdinov.

Čestný předseda Bohemia klubu je Prof. Nikola Georgiev, DrSc. Současný předseda: Doc. Vladimír Penčev, CSc.