НЯКОЛКО ИЗРЕЧЕНИЯ ЗА БОХЕМИЯ КЛУБ

 
  БОХЕМИЯ КЛУБ НЕ Е:
  БОХЕМИЯ КЛУБ Е:
 
 
 • "Баварска къща" или недвижимо имущество на Бирената партия;
 • приют за бохемски нощи или уют за нощна бохемистика;
 • клуб по интереси или интересчийски клуб;
 • вносител на чешка бира или износител на агнешки чревца;
 • разновидност на франкофонството или опит да стигнем чехите.

  БОХЕМИЯ КЛУБ НЯМА ДА ДОКАЗВА:

 • че проф. Константин Иречек не е бил австро-унгарски шпионин;
 • че словаците са по-близко до нашия истори-чески манталитет,  отколкото чехите;
 • че чехите пак ще се втурнат към нашето Черноморие;
 • че др. Тодор Живков не е бил инициатор на Пражката зима;
 • че няма нищо общо и с панславизма, и с панеротизма.
 • сдружение на бохемисти и чехо-фили, които са на път да създадат чешко лоби у нас;
 • средище за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия, не която и е все едно от коя стра-на я опознаваме;
 • съзвездие от популярни и по-малко популярни личности, на които нищо човешко и чешко не е чуждо;
 • първенец на пражката Световна асоциация на бохемистите, която всеки момент може да бъде създадена;

  БОХЕМИЯ КЛУБ ЩЕ ДОКАЗВА:

 • че границата между понятията "бохемист" и "бохем" е проходима;
 • че бохемистичната школовка не е само об-разователен ценз,  но и ценен социален опит;
 • че да си чехофил, не оз-начава да си под чехъл;
 • че не само бай Ганьо е ходил на гости у Иречека.
 
 

БОХЕМИЯ КЛУБ ВЪЗНИКНА ПО ИДЕЯ НА ЯНКО БЪЧВАРОВ И ВЕЛИЧКО ТОДОРОВ

 
 
На 30 септември 1993 г. в Чешкия център се събраха учредителите на клуба: Андрей Богоявленски, Атанас Звездинов, Величко То-доров, Весела Чичовска, Виолета Мицева, Владимир Пенчев, Димитър Стефанов, Емил Басат, Пван Павлов, Йорданка Трифонова, Людмила Кроужилова, Маргарита Младе- нова, Никола Георгиев, Панайот Карагьозов, Румен Спасов и Янко Бъчваров. СЪВЕТЪТ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ избра оперативно ръко-водство на клуба в състав: Никола Георгиев - почетен председател Янко Бъчваров - председател Величко Тодоров - секретар Радост Железарова – ковчежник
 

година:

     
  ПРЕВОДИ  
     
  ДОКУМЕНТИ  

 

 

 

 

 

начало контакти полезни връзки история устав ръководство състав