НАЧАЛО

БОХЕМИЯ КЛУБ Е:

–  сдружение на бохемисти и чехофили, които са на път да създадат  чешко лоби у нас;
– средище за обмен на актуални и алтернативни познания за Чехия, не която и е все едно от коя страна   я опознавам
– съзвездие от популярни и по-малко популярни личности, на които нищо човешко и чешко не е   чуждо;
– първенец на пражката Световна асоциация на бохемистите, която
 всеки момент може да бъде създадена;

 БОХЕМИЯ КЛУБ НЕ Е:

– “Баварска къща” или недвижимо имущество на Бирената партия;
– приют за бохемски нощи или уют за нощна бохемист
– клуб по интереси или интересчийски клуб
– вносител на чешка бира или износител на агнешки чревца
– разновидност на франкофонството или опит да стигнем чехите.

 

БОХЕМИЯ КЛУБ ЩЕ ДОКАЗВА:

– че границата между понятията “бохемист” и “бохем” е проходима;
– че бохемистичната школовка не е само образователен ценз,  но и  ценен социален опит;
– че да си чехофил, не оз-начава да си под чехъл;
– че не само бай Ганьо е ходил на гости у Иречека.

 

БОХЕМИЯ КЛУБ НЯМА ДА ДОКАЗВА:

– че проф. Константин Иречек не е бил австро-унгарски шпионин;
– че словаците са по-близко до нашия исторически манталитет от  чехите;
– че чехите пак ще се втурнат към нашето Черноморие;
– че др. Тодор Живков не е бил инициатор на Пражката зима;
– че няма нищо общо и с панславизма, и с панеротизма.