ХОМО БОХЕМИКУС 2000 година

Кн. 4/2000       Чешки театър, моя любов

Кн. 2-3/2000   Множащият се смисъл. (Бохемистичното литературознание на 90-те години.)

Кн. 1/2000        Musica bohemica