ХОМО БОХЕМИКУС 2010 година

Кн. 3 – 4/2010  Във властта на клишето. Чешката литература в периода на социалистическия реализъм
Кн. 1 – 2/2010  Национални студентски бохемистични четения 2010