1995 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1995

М. Войта. Крачка след крачка.(Български спомени на един чешки театрал)

Кн. 3/1995

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Ч. 1

Кн. 2/1995

Ненаситният ловец. Сборник в чест на 70-год. на проф. д-р Зденек Урбан

Кн. 1/1995

В. Тодоров. Opera Slavica или назад към Борис Йоцов