1998 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 3/1998

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Ч. 3

Кн. 2/1998

Ив. Павлов. Литературни предизвикателства и славистични търсения

Кн. 1/1998

В. Тодоров. И свой своя (не) позна. Етюди по славянска имагинистика.Ч. 3