1997 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1997

Преди да станеш радост… Сборник в памет на Григор Ленков

Кн. 3/1997

Вл. Кршиванек. Тестаменти

Кн. 2/1997

Българска хашекиада. Сборник по случай 60-год. от рождението на проф. д-р Никола Георгиев

Кн. 1/1997

В. Тодоров. И свой своя (не) позна. Етюди по славянска имагинистика. Ч. 2