2006 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн.2/2006 По пътя към познанието
Кн. 1/2006 Владимир Сис и България

 

 

2001 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 1/2001

Ал. Попов. Чешкият интелектуалец през 90-те години на ХХ век: Изкушения и неволи.

1999 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 2/1999

Г. Ленкова. В семантичното пространство на основните морални понятия

Кн. 1/1999

E. Makedonska. Jména činitelská a konatelská

1998 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 3/1998

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Ч. 3

Кн. 2/1998

Ив. Павлов. Литературни предизвикателства и славистични търсения

Кн. 1/1998

В. Тодоров. И свой своя (не) позна. Етюди по славянска имагинистика.Ч. 3

1997 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1997

Преди да станеш радост… Сборник в памет на Григор Ленков

Кн. 3/1997

Вл. Кршиванек. Тестаменти

Кн. 2/1997

Българска хашекиада. Сборник по случай 60-год. от рождението на проф. д-р Никола Георгиев

Кн. 1/1997

В. Тодоров. И свой своя (не) позна. Етюди по славянска имагинистика. Ч. 2

1996 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1996

Я. Бъчваров. Чешкият език в славянски контекст

Кн. 3/1996

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторскa роля. Ч. 2

Кн. 2/1996

Мост. (Двадесет български поети на чешки език в превод нa Л. Кроужилова)

Кн. 1/1996

В. Тодоров. Бай Швейк или залисване по Чехия

1995 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1995

М. Войта. Крачка след крачка.(Български спомени на един чешки театрал)

Кн. 3/1995

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторска роля. Ч. 1

Кн. 2/1995

Ненаситният ловец. Сборник в чест на 70-год. на проф. д-р Зденек Урбан

Кн. 1/1995

В. Тодоров. Opera Slavica или назад към Борис Йоцов