1996 ГОЛЯМА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1996

Я. Бъчваров. Чешкият език в славянски контекст

Кн. 3/1996

Чехи в България – история и типология на една цивилизаторскa роля. Ч. 2

Кн. 2/1996

Мост. (Двадесет български поети на чешки език в превод нa Л. Кроужилова)

Кн. 1/1996

В. Тодоров. Бай Швейк или залисване по Чехия