1994 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1994

посветена на Я. Сайферт и В. Незвал

Кн. 3/1994

Яворов на чешки


Кн. 2/1994

посветена на К. Чапек

Кн. 1/1994

посветена на К. Я. Ербен