2000 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 2-3/2000

И. Кратохвил. Любов моя, постомодерна

Кн. 2-3/2000

М. Вивег. Хрумвания на добронамерения читател

Кн. 1/2000

Л. Клима. Страданията на княз Щерненхох