1998 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1998         Й. Шкворецки. Всички тези умни млади мъже и жени

Кн. 2-3/1998      P. Spasov. Hříšná láska Zacharije Zografa. Legenda o Alim Holinovi

Кн. 1/1998          Студентски преводи – К. Чапек, Л. Клима, М. Кундера, И. Ортен, Б.                                               Храбал