2006 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 1/2006      Р. Вайнер. Апатичният зрител

 

 

 

 

 

2001 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 1-2/2001

Й. и К. Чапек. Из живота на насекомите

 

2000 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 2-3/2000

И. Кратохвил. Любов моя, постомодерна

Кн. 2-3/2000

М. Вивег. Хрумвания на добронамерения читател

Кн. 1/2000

Л. Клима. Страданията на княз Щерненхох

1999 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 3-4/1999   В. Незвал. Манон Леско

Кн. 1-2/1999   В. Ванчура. Лъкът на кралица Доротка

 

1998 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1998         Й. Шкворецки. Всички тези умни млади мъже и жени

Кн. 2-3/1998      P. Spasov. Hříšná láska Zacharije Zografa. Legenda o Alim Holinovi

Кн. 1/1998          Студентски преводи – К. Чапек, Л. Клима, М. Кундера, И. Ортен, Б.                                               Храбал

 

1995 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 3/1995       К. Михал. Страшила за делник

Кн. 3/1995       В. Раковски – Избрани преводи


Кн. 2/1995     
В. Ванчура. Капризно лято


Кн. 1/1995     
К. Чапек. Ювенилии

 

1994 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 4/1994

посветена на Я. Сайферт и В. Незвал

Кн. 3/1994

Яворов на чешки


Кн. 2/1994

посветена на К. Чапек

Кн. 1/1994

посветена на К. Я. Ербен