1995 МАЛКА ЧЕШКА БИБЛИОТЕКА

Кн. 3/1995       К. Михал. Страшила за делник

Кн. 3/1995       В. Раковски – Избрани преводи


Кн. 2/1995     
В. Ванчура. Капризно лято


Кн. 1/1995     
К. Чапек. Ювенилии